Lapkričio 13 d. Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) taryba patvirtino Spina Bifida ir Hidrocefalija asociacijos prisijungimą prie narių. Tikimės, kad kartu, bendradarbiaujant bus lengviau siekti asociacijos tikslų.

Apie LNF:

“Pagrindinis Lietuvos neįgaliųjų forumo tikslas yra ginti žmonių su negalia pilietines, socialines ir ekonomines teises. Savo veikloje LNF vadovaujasi lygių galimybių visiems ir neįgaliųjų nediskriminavimo principais.

Lietuvos Neįgaliųjų forumas siekia tapti tikruoju Europos neįgaliųjų forumo nariu, kartu siekdamas, kad visiems Lietuvos neįgaliesiems būtų sudarytos tokios pat sąlygos, kaip pilnateisių europiečių ir kad jų interesai būtų tinkamai atstovaujami atsinaujinančioje Europoje!”

Kitos naujienos

Visos naujienos

Daugiau