Medicinos pagalbos priemonių (sauskelnių/įklotų/paklodžių ir/ar šlapimo pūslės kateterių) kompensavimo tvarka*

*Pateikta informacija skirta asmenims, turintiems Spina Bifida, ir/ar tėvams, auginantiems vaikus su Spina Bifida

Sauskelnių/įklotų/paklodžių, šlapimo pūslės kateteriųbei kitų kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašus bei kompensavimo tvarką (Žin., 2009, Nr. 141-6237) nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Kokia kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių (sauskelnių/įklotų/paklodžių ir/ar šlapimo pūslės kateterių) įgijimo tvarka?

1.      Kreipkitės į bendrosios praktikos (šeimos) gydytoją.

2.      Šeimos gydytojas įvertinęs paciento būklę bei pagal patvirtintą sąrašą skirs valstybės kompensuojamą kiekį reikalingų medicinos pagalbos priemonių (sauskelnių/įklotų/paklodžių ir/ar šlapimo pūslės kateterių). Dėmesio: reikalingas kompensuojamųjų vaistų pasas!

3.      Išrašant kompensuojamą kiekį sauskelnių/įklotų/paklodžių, gydytojas turi nurodyti šių medicinos priemonių sugeriamumą, o išrašant sauskelnes vaikams — kokio svorio vaikams skirti.

4.      Vaistinėje, pateikę gydytojo receptą ir sumokėję papildomą priemoką, galėsite gauti valstybės kompensuojamą kiekį reikalingų medicinos pagalbos priemonių (sauskelnių/įklotų/paklodžių ir/ar šlapimo pūslės kateterių).

Koks sauskelnių/įklotų/paklodžių kiekis kompensuojamas?

Per mėnesį esant šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymui išrašoma:

60 vnt. sauskelnių arba 60 vnt. įklotų arba 60 vnt. vienkartinių paklodžių (arba 30 vnt. sauskelnių ir 30 vnt. įklotų, arba 30 vnt. sauskelnių ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vnt. įklotų ir 30 vnt. paklodžių):

1.      vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs;

2.      vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis.

45 vnt. sauskelnių arba 45 vnt. įklotų arba 45 vnt. vienkartinių paklodžių (arba 30 vnt. sauskelnių ir 15 vnt. įklotų, arba 30 vnt. sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 30 vnt. įklotų ir 15 vienkartinių paklodžių), skiriama, kai nustatytos Galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05):

1.      asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs;

 1. asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

30 vnt. sauskelnių arba 30 vnt. įklotų arba 30 vnt. vienkartinių paklodžių (arba 15 vnt. sauskelnių ir 15 vnt. įklotų, arba 15 vnt. sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 15 vnt. įklotų arba 15 vienkartinių paklodžių) skiriama asmenims, kuriems nustatytos Galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05).

Susiję dokumentai:

LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 03 08 įsakymas Nr.112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)”.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8268A928D936/NLSsQQXlVs

LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 10 06 įsakymas Nr.529 “Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9742998E727F/nmYHkFSLtV

Koks šlapimo pūslės kateterių kiekis kompensuojamas?

Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui (R32) ar susilaikymui (R33), išrašoma iki 150 vnt. paprastų arba iki 30 vnt. silikoninių arba lateksinių dengtų silikonu šlapimo kateterių per mėnesį.

Susiję dokumentai:

LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 11 d. įsakymas Nr.V-1164 „Dėl Lietuvos Respblikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr.529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/994ffce0904811e6b6098daee0c9a94f

 

Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių paskirtis ir grupės

Priemonės naudojamosesant šlapimo ir(ar) išmatų nelaikymui:

 1.  Sauskelnės suaugusiems (juostinės mažos, sugeriamumas nuo 500 ml ir ne daugiau kaip 2500 ml)
 2. Sauskelnės suaugusiems (juostinės mažos, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml)
 3. Sauskelnės suaugusiems (juostinės vidutinės, sugeriamumas nuo 500 ml ir ne daugiau kaip 2500 ml)
 4. Sauskelnės suaugusiems (juostinės vidutinės, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml)
 5. Sauskelnės suaugusiems (juostinės didelės, sugeriamumas nuo 500 ml ir ne daugiau kaip 2500 ml)
 6. Sauskelnės suaugusiems (juostinės didelės, sugeriamumas daugiau kaip 2500ml)
 7. Sauskelnės suaugusiems (anatominės mažos, sugeriamumas nuo 500 ml ir ne daugiau kaip 2500 ml)
 8. Sauskelnės suaugusiems (anatominės mažos, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml)
 9. Sauskelnės suaugusiems (anatominės vidutinės, sugeriamumas nuo 500 ml ir ne daugiau kaip 2500 ml)
 10. Sauskelnės suaugusiems (anatominės vidutinės, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml)
 11. Sauskelnės suaugusiems (anatominės didelės, sugeriamumas nuo 500 ml ir ne daugiau kaip 2500 ml)
 12. Sauskelnės suaugusiems (anatominės didelės, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml)
 13. Sauskelnės suaugusiesiems (kelnaitės mažos, sugeriamumas daugiau kaip 500 ml)
 14. Sauskelnės suaugusiesiems (kelnaitės vidutinės, sugeriamumas daugiau kaip 500 ml)
 15. Sauskelnės suaugusiesiems (kelnaitės didelės, sugeriamumas daugiau kaip 500 ml)
 16. Įklotai (sugeriamumas nuo 500 ml ir ne daugiau kaip 1000 ml)
 17. Įklotai (sugeriamumas daugiau kaip 1000 ml)
 18. Sauskelnės vaikams ne daugiau kaip 9 kg svorio
 19. Sauskelnės vaikams daugiau kaip 9 ir ne daugiau kaip18 kg svorio
 20. Sauskelnės vaikams daugiau kaip 18 ir ne daugiau kaip 27 kg svorio
 21. Sauskelnės vaikams daugiau kaip 27 kg svorio
 22. Vienkartinės paklodės nuo 20 iki 40 kv.dm
 23. Vienkartinės paklodės nuo 41 iki 60 kv.dm
 24. Basonas
 25. Antelė

Priemonės naudojamosesant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapinimosi organų stomoms ir fistulėms, esant šlapimo nelaikymui ar susilaikymui:

 1. Šlapimo pūslės kateteriai (moterims)
 2. Šlapimo pūslės kateteriai (vyrams) – paprasti Nelatono kateteriai, 1 kanalo
 3. Šlapimo pūslės kateteriai (vyrams) – lateksiniai Folio kateteriai, dengti silikonu, 2 kanalų
 4. Šlapimo pūslės kateteriai (vyrams) – silikoniniai Folio kateteriai, 2 kanalų
 5. Šlapimo pūslės kateteriai (vyrams) – silikoniniai Folio kateteriai, 3 kanalų
 6. Šlapimo rinktuvai (daugkartiniai)
 7. Uridomai (vyrams)
 8. Urostominiai vienos dalies maišeliai
 9. Urostominiai vienos dalies maišeliai, išgaubta plokštele
 10. Urostominiai dviejų dalių maišeliai

Susiję dokumentai:

LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V-880 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių bazinei kainai apskaičioti nstatymo“

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.619F08C56DAA/jGpCAqgJOk