Platesnė informacija: http://www.ndnt.lt/index.php?-475744713 ir http://www.negalia.lt/nuo-liepos-1-d-keiciasi-darbingumo-lygio-kriteriju-aprasas/

Socialinė informacija:
Neįgalumo lygis nustatomas:

 • asmenims iki 18 metų;
 • asmeniui atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba apžiūrėjus jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai yra sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų;
 • dalyvaujant tik vaiko tėvams (įtėviams), globėjui ar rūpintojui, kai iš pateiktų medicininių ir kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo.

NDNT teritoriniai skyriai per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino.

Pakartotinis neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

 • pasibaigus nustatyto neįgalumo lygio terminui;
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei;
 • asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu;

Neįgalumo lygio nustatymo terminai:

 • pusei metų;
 • vieneriems metams;
 • dvejiems metams;
 • iki asmeniui sukaks 18 metų, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens neįgalumo lygiui, asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.

Specialieji poreikiai:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis (SPS-1);
 • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (SPP-2);
 • specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (SPA-3);
 • specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis (SPT-4).

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai:

 • šešiems mėnesiams,
 • vieneriems metams
 • dvejiems metams,
 • šešeriems metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
 • neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio.

Taikomos lengvatos:
Ženklo “Neįgalusis” naudojimas:

 • Teisę ženklą “Neįgalusis” naudoti turi fizinis asmuo kuris veža vaiką, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.
 • Ženklas “Neįgalusis” išduodamas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje.

Transporto lengvatos – Vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas, bei juos lydintis vienas asmuo, turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida.

Gyvenamasis plotas:

 • Valstybės parama būstui įsigyti, ar pritaikyti neįgaliųjų poreikiams teikiama šeimoms, kuriose yra vaikas, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.
 • Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama kreditų gavėjams – šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas – padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.

Teisė į socialinį būstą:

 • Šeima, kurioje yra neįgalusis, turi teisę į socialinį būstą.
 • Neįgalių asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą.
 • Šeima, kurioje yra neįgalus vaikas, gyvenanti savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis 1 šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv.m., turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

Darbas – Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), apmokant už tai iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir ūkio lėšų.

Atostogos:

 • Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.
 • Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių nepertraukiamo darbo įmonėje, turi darbuotojai vieni auginantys neįgalų vaiką.
 • darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų – iki 30 kalendorinių dienų suteikiamos nemokamos atostogos darbuotojų reikalavimu.

Techninės pagalbos priemonės:

 • Aktyvaus tipo vežimėlis vieną kartą per 5 metus iki  1216 eurų;
 • Palydovo valdomo rankinis neįgaliojo vežimėlis asmeniui iki 18 metų vieną kartą per 4 metus iki 870 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;
 • Elektriniai vežimėliai kartą per 8 metus kompensuojami – 90 proc. elektrinio vežimėlio kainos. Remontas – kompensuojama 80 procentų remonto ir baterijų keitimo išlaidų.
 • Kitos techninės pagalbos priemonės ( vaikštynės, stovynės, darbo kėdutės, naktipuodžiai ir kt.)

Sauskelnių kompensavimas:

 • 60 vienetų sauskelnių per mėnesį esant šlapimo (R32) arba išmatų (R15) nelaikymui;
 • 45 arba 30 vienetų sauskelnių :
  • liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškiniai,
  • išsėtinė sklerozė (G35),
  • galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05),
  • CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padariniai (T90.5, T91.3),
  • arba galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimai (I61–64, I69, G95.1).

Pašalpa:

 • Neįgalūs vaikai:
  • sunkus neįgalumas -2 bazinės pensijos dydžio (216 eurų);
  • vidutinis neįgalumas – 1,5 BP (162 eurai);
  • lengvas neįgalumas, – 1 BP (108 eurai).
 • Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (forma SPS-1); vaikai – 2,5 BP (270 eurų);
 • Teisę gauti nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (forma SPP-2):
 • neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – 1 BP (108 eurai) ;
 • neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas – 0,5 BP (54 eurai).
 • Transporto išlaidų kompensacija, sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, mokama kas mėnesį 25 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio (9.5 euro).
 • Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 BSI dydžio (1216 eurų). Ši kompensacija mokama kartą per 6 metus.